torsdag 10. juni 2010

Brannalarmen har gått -

desse trådlase brannvarslarane som alle dei vel 170 bygningane innanfor Verneområdet har minst ein av - verkar veldig, veldig godt!

Det er eit greitt system med å melde av når det ikkje er nokon skjellig grunn til alarm, - men når den då ikkje let seg koble ut på 4 forsøk - så er det like greitt å ringe direkte til 110! Operatøren der hadde fått og fekk inn fleire tilsvarande meldingar - så det var kanskje berre eit varsel om at i dag har vi så absolutt passert 25+grader, sjølv om det er overskya!


elles av dei festlege oppslaga i dag - må denne frå Nrk om Helse-Førde om planlegging og sannsynlegheitsbekrekning framhevast 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar