onsdag 30. september 2009

Åttebladrosa - ein viktig raud tråd framover

Åttebladrosa er ein av dei høgvyrdige tomme tankane som stendig har vore i utvikling. Framtida vil vise om dette krysningspunktet mellom to tomme tankar "vårt og deira - i god tradisjon av samanliknande husflid" blir til noko litt meir. I september i år vart den brått meir enn aktuell, berre avdi det no vore så trygt å ha ein prosjekt noko handfast - så det einaste handfaste i dette prosjektet er at eg tek i bruk ein bloggtest eg gjorde for to år sidan.

Eg er visst i gang!