søndag 7. mars 2010

Ny veske - i morgon kanskje?

Heilt i superform er eg nok ikkje, - det gjorde godt med nokre timars kvild på sofaen etter ei lang kurshelg!
I løpet av morgondagen er nok veska klar til bruk!
Hotellvertinne Jorunn var klar med café au lait til stor frukost i dag óg! Vi fekk pakka og gjort opp og takka for oss på Gaupne hotell!
Kjøkkengruppa hadde kaffien klar før klokka 9 på Gaupne skule. Meir enn ei av kaffikakene deira kunne godt hatt vedlagt oppskrift!
Bente Malm var klar med neste steg i veskeproduksjonen, nokre vart nesten tett på ferdige, - medan andre har litt saum til før veskene kan takast i bruk! Eg har planar om å sy i allefall ei til, men då med andre stoffval!
Vi hadde ein nydeleg lunchbuffet klokka 11 og klokka 13 var det avslutning for framvisning  av produkta, deretter ein ny runde med kaffi og kaker til trekninga av lotteriet. Eg vann både ei øskje med kaffi og ei ny veskeoppskrift med stoff frå Northern quilts...

Vi rydda oppigjen etter oss, takka for laget og for heimatt til sofaen!
No i ettertid ser eg at eg tok for få bilete av utstillinga i kantina - Anne Kari har lova å dele sine bilder med meg, - så det og veskegruppebiletet kjem vi attende til!
Øverst av gruppebileta - dei som deltok i Grethe Gulliksen Mo sitt kurs,
Marit Oline Sandvik med aller yngste gruppe med med jenter frå 5. og 6.klasse
og nederst er det Marit Elvekrok med deler av si gruppe med litt vaksnare nybegynnarar!
- og her er Luster Quiltelag sine bilete frå kurshelga!

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar