mandag 22. mars 2010

I dag har eg drukke tysk sprudlevatn - i rein glede!

Det vert eit ISKS på Grandane på Lærdalsøyri
- m.a.o. det har vore ein god møtedag!
Mediadekninga har vore sterk, - det er inderleg lett at viktige punkt i den store samanhengen då forsvinn - skulle gjerne hatt lenkje til Jens Hauge sitt innlegg i måndagsavisa og Geir Berge Øverland sitt innlegg i laurdagsavisa i Sogn Avis, men kan iallefall få med lenkja til denne leiaren i same avis. Porten skreiv det slik..
Godt å glede seg saman i denne saka!

I morgon vert det sjukehusbuss til Oslobygda - ein lang bussdag - tankane kring dette politiske temaet vart også lysare i dag.
Fine tankar i motsegner,- her også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar