tirsdag 23. mars 2010

Ein tur med Sjukehusbussen til Oslobygda

I Oslobygda er Aker sykehus vedteke nedlagd - Fagorganisasjonen på Aker hadde fått løyve til ein halvtimes markering i Regjeringskvartalet. Dei hadde innkalla faneberarar frå heile halve Groruddalen - og på Einar Gerhardsens plass framfør kontoret til Strøm-Erichsen var både Erling Folkvord og Carl I. Fart i sakene vart det naturlegvis ikkje før eit par bussar med lærdøler og årdøler toga inn på arenaen med det naturlege midtpunktet, ho Bente på Hauge, i spissen. Då fann naturlegvis Strøm-Erichsen det naturleg å kome ned på plassen for å lese plakatane. - Dette skriv den lokale pressa.
Før vi kom så langt  hadde vi hatt ein fin busstur over fjellet - vi for frå Øyri 08.30, - og årdølene starta naturlegvis ein god halvtime før det, vi var heime klokka 22, og årdølene før kveldsnytt! Arrangørane fann det naturleg å dele oss i to med omsyn til alder - ungdomane og gamlingane - det funka fint! Ole frå Nrk og Sælto var med heile vegen austover, medan Vestlandsrevyen skulle kome på i Sandvika. I følge historien ein vanleg finevers dag, - så fekk ikkje flyet deira letta frå flyplassen i Førde, så dei køyrde til Florø og nådde eit fly derifrå som også var forsinka, - ja, slik kan det gå i samferdselsfylket vårt.
Kan vere like godt å stole på ein traust og triveleg bussjåfør frå Fjord1.
Køyrer ein med sjukehusbussen like lenge mot Oslobygda som ein gjer når ein fer til Førdebygda - så er ein komen til Krødsherad kommune. Nærleik til tenestene, var det vi for austover for å markere!

Biletet er lånt frå Sogn avis - med denne artikkelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar