onsdag 14. september 2011

Bakaromnkurs i GamleBakeriet 22.september med Else "Sprossa" Rønnevig - og litt til!


Det er på tide å lære å bake - eg har meldt meg på kurs - neste torsdag!

Fyre bakaromnen, steike pizza, bake brød og steike på ettervarmen...
Det er Lærdal Bærekraftpilot som er arrangør.

Gamlebakeriet, eigd av Fortidsminneforeninga i Verneområdet på Lærdalsøyri
har ein omn som verkar - etter at pipe og omn vart sett i stand for nokre år sidan -
med hjelp frå så vidt eg minnest,- ulike fond og organisasjonar.


Teppa eg har laga sidan 1994 eller deromkrig -
er i utgangspunktet meint for vaskemaskin (og tørketrommel ).
Eg trur dette er det tredje større teppet eg laga - i såfall  for 16-17 år sidan  
i motsetning til eit av dei eg laga for 14-15 år sidan som vart "brukt opp" -
 så har teppet vore brukt fram til det siste.
Den ytterste kanten har vore utsliten ei stund - no har eg sett på ein ny og dobbel kant -
smal som ein lukkekant på baksida -
og 5 cm som dekkar det utslitne området på framsida...
Nokre av stoffa er like fine - andre har skifta mykje farge - nokre av dei hadde litt gulltrykk og
ein del har altså ikkje vore "sterke nok" til den bruken teppet har hatt.
No kan det nyttast ei stund til som koseteppe på Salen...

Her er teppet med dei japanske stoffa ferdig til vask -
har nytta tråklelim - likar at den er vekke før teppet vert teke i bruk...


Er litt nøgd med baksida - hadde ikkje høveleg baksidestoff - hadde eit halvt beige/kvitt som eg syntest eg kunne nytte - litt ubleika lerret har ein alltids - men ikkje nok til halve teppet - 
 hadde nokre omtrentleg 20 cm restestriper av dei japanske stoffa - nytta nokre til baksida i skråskoren form og resten som dobbel lukkekant saman med to WOF-striper av japanskliknande stoff...

Mest nøgd er eg at begge teppa er ferdige og klar for vaskemaskina og tørketrommelen! 


Etterskrift - eit nyvaska og nytørka teppe heng på trappegelenderet i andre høgdi - og kjølnar seg før det vert rulla saman og plassert i den eine sofaen på stova -
det kan sjå ut som om den ikkje kom lenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar