mandag 31. mai 2010

Har nokon sett våren forsvinne - og andre triste tankar...

Siste maidag i år, - ei kjensle av varmen frå ein sommar som kanskje allereie er her og auke i polleninnhaldet i lufta i tettstaden...
Meldingane frå Gaza
som i Aftenposten
som i Dagsavisen
som i BT
som i Dagbladet
som i Nrk
gjer meg berre sint og trist

Kua som vart kjøpt hjå sølvmeden i Jeriko i fjor måtte vere med i dag, sit og arbeider med Jerikoturen i år...
og bilete på at vatn er viktig her hjå oss også:
Midlertidig vanskeleg tilkomst til Løytnantsbryggja i desse dagar - ein litt slitent møtepunkt og vidareføringspunkt for vatn er skifta ut...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar