tirsdag 25. mai 2010

Bud bedes gå gatetrappa!

I dag skjer det det store ting med store maskiner i nabolaget vårt.
Ein kommunal hjullastar har flytta gågateskiltet frå midt på fortauet, til midt i gata.
Skiltet har stått der ein månads tid, - enkelte ser på alt det andre vakre i nabolaget - og eit stakkars gågateskilt har forsvunne heilt! Andre køyrer av gammal vane, enkelte slike likar ikkje gjennomgangstrafikk i sin veg - men gløymer at hjå andre vert det ein del -"skal berre"- i løpet av ein dag. Nokre av dei som som kvar dag gjev jamnt F,- må sikte for å kome mellom skiltet og fortauskanten, det kan vere meir trafikksikkert i seg sjølv! Alle vi som veit at det er gågate, kan ferdast i området på husa og dei mjuke trafikantane sine premiss...
Kjøkkentrappa vår, skal fjernast med makt og maskin i dag... - medan vi er på jobb!
etterkvart vert det ny og godkjent trapp med metallgelender.
Dei færraste nyttar kuklokka når dei kjem på vitjing, kanskje fordi det er nært til naboane og meir naturleg å nytte den batteridrivne ringeklokka - som lagar mindre lyd ute!
Wikipediaprimstaven knyttar dagen til Urbanus og merket for dagen er ei møkkagreip!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar