onsdag 13. januar 2010

Tjuandedag og gamle nyårsdag

Vi har både rydda og vaska i dag, og dei to nissane i spisestovevinduet er tekne ned!
Det er ein god dag å pakke saman julekrybba frå Betlehem - og la andre ting få attende plassen sin.

Meldingane og bileta frå Haiti er vonde, - dei har sanneleg mykje å ta tak i!

Tjuendedagen, Knutsdag, avfaredag, gamle nyttårsdag
Fra gammelt av blei det rekna tolv juledagar.
Helligtrekongarsdag, 6. januar, skulle jula være slutt og juleølet skulle være drukke. 6. Januar er eigentleg tolvte juledag, men vart kalla Trettendedagen Gamle juledagen. Årsaken til dette var innføring av den gregorianske kalenderen i år 1700. Da vart tolv dagar fjerna i kalenderen, slik at den gamle 1. juledag fall på 6.januar.
Tjuendedagen vart omtala allereie i midten på 1200-tallet som gisladag. I ein runekalendar frå 1328 vert dagen omtala som atundi dagr. På noen stedar vart jula jaga ut med bjørkeris. Ein gjekk frå rom til rom og slo med riset i kvarr krok og jula vart til slutt jaga ut gjennom døra. Tjuande dag jul var den absolutt siste dagen for eit etterjulsgilde med dei siste restane av julemat og -drikke. På Primstaven er merket m.a. ein feiekost og eit drikkehorn som var snudd på hovudet for denne dagen. Feiekosten var til å feie ut jula og det oppnedvendte drikkehornet viser at juleølet skulle vere oppdrukke.


De ivrigaste juleentusiastane heldt jul heilt til Kyndelsmess 3.Februar og sa:
Kyndelsmesse Knut - Dreg jula ut!
(wikipedia)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar