tirsdag 12. januar 2010

Endå ein møtedag - hadde ikkje tenkt å vente til torsdag før eg sydde meir!

Midtvinterdag, hökunótt


Midtvinterdagen (også kalla juleblot, midtvinterblot, jól, torreblot og hökunótt) var opprinnelig ein hedensk offerfest som fant stad ved første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv, altså 28 dager etter vintersolverv. Midtvinterdagen er halvveis mellom første vinterdag og første sommerdag.
Dei norrøne forfedrene feira Jul på midtvinterdagen, når vinteren var på det kaldaste og altså ikkje ved vintersolverv.


Dagen vart rekna som ein dei 32 farlige dagane i året! Det var svært viktig å først kle på seg på høgre side denne morgenen, - det ville bringe lukke,  og ulukke dersom ein byrja å kle seg på venstre side.
Det er ingen kyrkjelege tradisjonar knytt til denne dagen, bortsett fra at dagen vert rekna som minnedag for benediktinermunken Reinhold. (wikipedia)
Reinhold som døydde i 960. Han var benediktinermunk ved eit kloster i Köln. Han var sett til å halde oppsyn med eit kyrkjebygg. Han meinte at arbeidet gikk for seint og tok han sjølv eit tak for å få opp tempoet. Det kosta han livet. Arbeidarane knuste hovudet hans og kastet han i Rhinen. Merket er ein snøkrystall  (monet.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar