søndag 13. mars 2011

Vekebladet Familien har vore på Øyri!

I Familien nummer 6 som kjem ut i morgon 14.mars, er det ein artikkel som beskriv ein sommartur i fjor frå Indre Sogn til Jølster. Naturlegvis er det mangt som kan endre seg frå ein sommar til neste.

Av dei nye faktorane i år er Sogn kunstsenter  - eit tilbygg til Lærdal kulturhus og Norsk villakssenter teikna av arkitektkontoret brethdelacalle ,- vår eigen avdeling av Sogn og Fjordane Kunstmuseum -bla fram til side 17 av 21 den fortel at:

Astrup Fearnley Museet for Moderne kunst presenterer følgande opningsutstilling frå 3.juni:  Norske maleri 1970-2010 – Fra Bleken til Melgaard

Elles i "Familien"; - ein fin Lappeskole del 1 av 6, 21 blokker og mange ulike teknikkar skal gjennomgåast i dei neste utgåvene av bladet - dessutan snarvegar, lure tips og montering.
Endå ein grunn til å planlegge eit nytt teppe i vår!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar