torsdag 28. juli 2011

Konsert på Borlo Bygdetun

Bygdetunet ligg i krysset der E16 gjennom Lærdal går vidare over til Valdres - medan Riksveg 52 er vegen over fjellet til Hemsedal.

Scena på baksida av kaféen!
Frå venstre: Silje Hegg på fløyte, Øyvind Hegg-Lunde på trommer,  Christian Borlaug hardingfele, Bjørnar Hegg-Lunde gitar og song, Erlend Styve  gitar og song, Gyda Grøndalen Hoffmann langeleik og song. I tillegg dei to sønene til Erlend Styve
Dei 6 vaksne er firmenningar.Amfiet i bakken bak kaféen. Biletet vart teke ei god stund før konserten tok til, - det kom betydeleg fleire etterkvart.


Publikum parkerte langs E16
Ras i fjellsida medan konserten føregjekk

Porten sin førehandsomtale
Porten sin omtale av konserten.
Sogn avis sin omtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar