onsdag 13. juli 2011

Åttebladroser i flettverk i sommarsol...
Det kan ende opp i at eg kan handle meir raudt i sommar -
dette vert å rekne som rydding i lageret!

Heldigvis hadde eg eit stort baksidestoff handla på Sy- og strikkebui i Sogndalsfjøra som kunne vere det samlande stoffet på framsida...
og har visst stoff i den fargen eg vart oppfordra til å ha som baksidestoff også! 

Har fleire ufullendte tepper,
- mange om eg skal rekne dei som er starta på.
- dei som er godt i gang, kan reknast på minst ei hand....

Det er rett tid til å kome nokre steg vidare og avslutte nokre halvferdige prosjekt, før eg set igang fleire nye!

Eg har vel 40 åttebladroser i ulike raudfargar, halvparten av det som trengst til eit teppe i den storleiken eg ynskjer det skal vere.

Istadenfor å finne endå ein ny gråbeige bakgrunnsfarge, vel eg å nytte striper av ulike raude stoff som eit flettverk mellom åttebladrosene.
Teppet vert veldig raudt, men eg har på nytt tru på at det vert ferdig!

Det vart 5 striperuter av dei 6 stoffstripene som skulle vere testen, - det er raskare å lage 9 tilsvarande lengder enn nokre og førti åttebladroser...

Ei endring i prosjektet kan det vere det som fører til at det vert eit fullendt prosjekt,
- eller det ein kan kalle justert måloppnåing!

Merkar at ein ikkje nødvendigvis klar til å starte på kvardagen sjølv om ein er ferdig behandla.
Når ein er sliten og kroppen tid til både fysisk og psykisk rehabilitering,
kjem kjensla av maktesløyse og trøttleik lett.

Strålesåra plagar meg, i dei første områda er tørka opp og huda har byrja å bli betre der - så såra har forflytta seg - men snart har det vore sår i heile stråleområdet - og då BLIR det betre!!!

Det er no det er viseleg å ha prosjekt eller oppgåver som er små nok,
- kjenne gleda av kontroll kanskje...
Kjensla av å kunne avslutte prosjekt er når andre prosessar i kroppen har mellombels eller periodiske perspektiv...
Det er 3 mnd til neste kontroll, oppfølging er venta å vare i minst 5 år til...

Eg har stendig mange planar om tepper, - manglar verken stoff eller mønster eller idear.


Jordbær- og blåbæris.

I går laga eg jordbær- og blåbæris.
Eg hadde lova vekk ei skål med berre bær. Korga med jordbær hadde stått i kjøleskåpet eit døgn for lenge, så det vart litt svinn - eg spedde ut med blåbær.
150 g jordbær i skiver og 100 g frosne blåbær, - og bæra låg og marinerte seg/tina i sukkeret.

Resultatet vart ein nydeleg farge - og smaken av jordbæra opplevdest som sterkare - kanskje det er syra i blåbæra som lokka fram jordbærsmaken.

I dag har eg planlagd å gjenta suksessen - vi må feire at sommaren er her nett no!

Etterskrift: - Gjenta suksessen - den er god!
Eg hadde ikkje lete fryseelementet ligge lenge nok i frysen - så eg har servert kald issuppe eller kald issaus i kveld - men det finst no dei som likar svært smelta is også...!
- Eg trur eg får freiste gjenta den opprinnelege suksessen på nytt... LOL!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar