onsdag 18. juli 2012

Stjernekarteppet - til studenten frå studenten!

I fjor på desse tider var eg klar med framsida til  'stjernekar-teppet' til han hin -
No derimot har det fått bakside og er i ferd med å verte tråkla,
og har naturlegvis 42 stjerner dette året!

Denne gongen nyttar eg bomullsvatt og tråklar altså teppet!
Det er lenge sidan eg har tråkla teppe.
Det er best å ha strekkehjelp når ein skal nytte tråklespray,
 men her skal baksida også stemme med framsida.
Då vert det enklare med nåling både på framsida og baksida
Teppet vert stort for maskina - 155 x 230 - så eg treng mykje tråkling.
Tråklelim opplevest ofte som det vert meir stivt.
Eg satsar på at det er klart til neste gong han har helgefri og er heime!
Det kjem kanskje til å verte teppe på Studenthybelen i Storbyen, i staden for på Salen i 2.høgdi!
I andre høgdi bør eg vel lage eit med svart som hovudfarge - ein gong...
I går fekk eg stadfesting på at eg er komen inn på studiet eg søkte på i Sogndal!

Av mange andre ting eg har sjekka
er naturlegvis kva slags rabattar som gjeld for meg på offentlege transport middel!
Eg gler meg til å kunne smile og seie pent at eg skal ha studentbillett!

1 kommentar: