mandag 9. januar 2012

Redesigna dråkungput

Nabojenta Anni på Nordmøre for omtrentleg 20 år sidan, hadde bruk for ei golvpute.
Ei slik stor ei ein ligg på golvet på - bruke som sitjepute...
Eg laga ei pute til henne, det var mor hennar som kalla den for "dråkungput".
(dråkung = jentunge og put' = pute).
Eg laga ei til oss også, - utan at eg gav den nemninga hynkylpertpute
eg har alltid tenkt på vår som dråkungput.
Puta låg på golvet eller i skuvsenga vi nytta når såg på svart/kvitt TV'en vår -
også då syntest eg TV med hovudplass i høve sofaen er ein uting.

Seinare har puta helde til på TVkikeplassar...
Puta av 4x4 blå tømmerkoieblokker vart degradert sist haust,
den var totalt utsliten av vask og bruk...

Men redesignhjartet mitt banka då eg fann ut at
det eigentleg var dei midterste 4 blokkene som var utslitne.

Eg har spretta opp heile puta med kvilting, rammer og konvoluttlukning bak
og laga eit nytt trekk av 3x3 blokker til stolen på biblioteket.
Relativt tett kvilta med blå sterkt tråd gjennom fleire lag -
Blokkene har mista litt fasongen, så perfekt kvilting var ikkje heilt naudsynt.

HÅG-stolen med alle funksjonane i orden
 har ei fortid som arbeidsstol på jobb, med manglande hardbrukstoff!
Dei vart utskifta i bolkar grunna slitasjen i framkant,
vi kunne setje oss på ynskjeliste for tildeling av stolar.
Det høver så godt å lage ekte redesigntrekk på gjenbrukstolar!
Litt prektig - naturlegvis også avdi eg er ferdig med prosjektet!


Den andre stolen min har fått trekk som høver på syrommet og den rosa/lilla ryggputa...
Ikkje det at eg ikkje har møbelstoff og andre grove stoff,
resultatet er uansett to ferdigstillte prosjekt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar