torsdag 11. september 2014

Ogmund reiste lengre


Ogmund rid heim
 
Du kunde godt venda heim.
Ingen jorsalfar hadde lenger veg.
Stengd av drivis i Kvitehavet.
Lange var elvane i Russland.
Med askespjot frå Spånheim
stod de ved Jeriko.
No rid du heim yver sletta i Ungarn.
Kveldsoli skin,
og vinden helsar frå nord.
Då ser du skautet på Vassfjøro.
Tårone dryp under hjelmen.
 
(Olav H. Hauge - Dropar i austavind 1966)
 
Snart et eg frukost i Jeriko.
Reisa mi vert noko enklare enn då jorsalfar Ogmund reiste for 800 år sidan.
 
Han for i korstog saman med fleire skip til Bjarmeland.
Ogmund av Spånheim drog vidare frå Arkangelsk på dei russiske elvene til Suzdal og Kiev for å besøke slekta. Han for vidare til Svartehavet og Konstantinopel og nådde fram til Jeriko i det heilage landet.
Spånheim er ein gard i Ulvik herrad, der er også fjellet Vassfjøra som er 1633 meter høgt. Fjellet har ei form som gjer det lett synleg.

Jeriko er 260 meter under havoverflata.

Biletet er teke frå Freistingsfjellet over Jeriko, i bakgrunn ligg Dødehavet og fjella bak er Jordan.
Foto: JET 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar