søndag 3. juni 2012

Søndagstur på SeltåsenJordbærblomar ber bod om somar

Vegen over Seltåsen er ein av dei mange historiske vegane i LærdalVindhellavegen på andre sida av Elvi er kjent for sine høge vegmurar -
men muren har ei viss høgd her i Gravdalen også!


Berre restane av eit uthus - der berget har vore litt vegg og litt tak -
men elles bratt lende til å plassere eit slikt bygg -
det er naturleg å tru at den som bygde ville nytte minst mogeleg dyrkbar jord til tomt.
I Seltåsen har det gått mange store skred, det ligg at steinar så store som hus -
det vert mange gode hellarar under slikt!!!
I eit slikt område er det naturleg at husmannen bygde på stadar som var noko mindre rasutsett
- her rullar steinane rullar ned ved sidan av eller over.


Husmannsplassen Galdane og fossen Sokni

Her er innlegget om Galdane på sognefjord.no sine sider


Sokni gjennom bjørkestammer


Steine bru -
at det har vore ei bru der visest berre på hi sida av Elvi -
så bratte bruer var nok ikkje vanleg standard, då heller!

Vegen over Filefjell har alltid vore ein viktig ferdsleveg mellom aust og vest,
vinterstid er det den sikraste vegen - då som no.

Sverrestigen - brei som ei spydlengd -
kong Sverre nytta den i 1177
Sverrestigen går langs fjellfoten på hi sida av Elvi oppover til Borgund stavkyrkje.

Skulle vegen gjerast køyrbar med vogn, 
var det veldig liten plass til veg når fjellfoten går nesten rett i Elvi.

Vegen i høgre biletkant er den gamle riksvegen - den nye går i tunnel under Seltåsen.
Og hengebrua viser at Elvi har vore ei stor lakseelv!
  

 
Må legge ved ei lenkje til Nrk SFj også,Nesten attende til parkeringsplassen i Koren.
På andre sida av Elvi er Sverrestigen synleg der den går langs fjellfoten.
I heile dalføret er det gode velhaldne turvegar - mange av desse er gamle ferdslevegar som ikkje har vorte øydelagde av nye traseval!1 kommentar:

  1. Slik ein vakker natur du har i ditt nærmiljø - syns alltid det er så flott og kome over fjellet og ned til sjøen i dalen din. Ha ein fin dag og klem:-))

    SvarSlett